Ιστορικό

Ιστορικό Συλλόγου Thessalsoniki

Το Εκπολιτιστικό σωματείο με επωνυμία εκπολιτιστικός Σύλλογος φίλων λατινοαμερικάνικων και άλλων χoρών με διακριτικό τίτλο “ΘΕΣΣΑΛΣΟΝΙΚΗ” (THESsalsoNIKI) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2004 και έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Κύριος σκοπός του συλλόγου είναι η διδασκαλία και η προώθηση των Λατινοαμερικάνικων χορών στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα έχει σχηματίσει μια ανοδική πορεία προόδου και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.

Στόχοι του συλλόγου:

1. Η ποιοτική αναβάθμιση της τέχνης του χορού σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με την παράλληλη καλλιέργεια του πνεύματος και του πολιτισμού.

2. Η ηθική και ψυχοπνευματική υποστήριξη, αλληλοβοήθεια και η ενδυνάμωση των μελών-φίλων της τέχνης του χορού.

3. Η προώθηση δυνατοτήτων επαφής των μελών του σωματείου με τον κόσμο που αγαπά τους χορούς, γενικότερα.

4. Η αναζήτηση ταλαντούχων ατόμων τα οποία επιθυμούν να συμβάλουν στην ευρύτερη διάδοση της τέχνης του χορού σε συνδυασμό ασφαλώς με τη μέριμνα και τη βελτίωση συνθηκών φυσικής άσκησης και ψυχαγωγίας των μελών του συλλόγου.

5. Η διάδοση της τέχνης και της φιλοσοφίας των λατινοαμερικάνικων χορών αλλά και άλλων χορών ανά τον κόσμο.

Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα επιτυγχάνεται με κάθε κατάλληλο μέσο “ενδεικτικά”

1. Με εντευκτήρια, όπου θα συναντώνται τα μέλη και θα ανταλλάσσουν σκέψεις και απόψεις.

2. Με φιλοξενία δασκάλων του χορού και άλλων καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό και τη συνδιοργάνωση διαλέξεων καλλιτεχνικού, πνευματικού και επιστημονικού χαρακτήρα προκειμένου για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των καλλιτεχνών από διαφορετικούς χώρους τέχνης.

3. Με μαθήματα και επιδείξεις χορού στην ημεδαπή και αλλοδαπή, με προβολές ταινιών -επιμορφωτικών ντοκιμαντέρ, δημιουργία σχετικής βιβλιοθήκης καθώς και σεμινάρια ψυχικής χαλάρωσης αυτοελέγχου, ζωγραφικής, μουσικοθεραπείας και λοιπών τεχνών.

4. Με τη συνεργασία όλων των λειτουργούντων σωματείων σε ημεδαπή και αλλοδαπή που επιδιώκουν τον ίδιο η παρεμφερή, εκπολιτιστικής φύσεως, σκοπό

5. Με τη συνεργασία τοπικής Αυτοδιοικήσεως.